top of page
Jan Mestak plastický chirurg

Plastický chirurg

Emeritní přednosta a zakladatel Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 

Vedoucí lékař a zakladatel kliniky Esthé

I přes vysoký počet každoročně provedených zákroků /přes 500/ je mým jediným cílem maximální spokojenost operovaných pacientů.

 


Upřednostňuji přirozenost a nepoznatelnost operačního zákroku, zásadně odmítám nepřiměřené požadavky pacientů a také ty pacienty, u kterých není operace bezpodmínečně nutná.

Operace Jan Mestak
Jan Mestak Informace o lékaři

Doc. MUDr. JAN MĚŠŤÁK, CSc. Je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval. Kromě všeobecné plastické chirurgie a estetické chirurgie byla jeho vědeckovýzkumná činnost zaměřena především na problematiku obličejových rozštěpů a na rekonstrukce prsů u žen s onkologickým onemocněním. Byl hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem pěti výzkumných úkolů rezortního plánu MZ ČR. Jan Měšťák přednesl na 200 vědeckých prezentací a téměř 500 přednášek pro lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání. Publikoval na 200 odborných prací v mezinárodních časopisech a podílel se na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na monografiích v problematice plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie. 

Zastávané vedoucí funkce dříve a dnes

  • Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. Lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Bulovce

  • Vedoucí lékař kliniky Esthé

  • Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ

  • Předseda představenstva Ústavu lékařské kosmetiky a.s. po privatizaci

  • Předseda Akreditační komise MZ ČR

  • Předseda Atestační komise MZ ČR

  • Předseda Specializační oborové rady plastické chirurgie pro vzdělávání MZ ČR /SOR/

bottom of page