top of page

Plastika stěny břišní - abdominoplastika

Počet provedených operací: více než 500

Kritéria dobře provedené operace:

  • užití operační techniky, která je ve shodě s pacientem a která zaručuje optimalizaci korekce stěny břišní (rozsah jizev, pevnost stěny břišní aj.)

  • nekomplikovaný pooperační průběh

  • kladně hodnocený výsledek operace pacientem

Abdominoplastika

Ochablá stěna břišní u žen po porodu nebo velké a povadlé břicho při obesitě /venter pendulus/ patří k vadám vyžadujícím velmi často intervenci plastického chirurga. Zatímco u žen po porodu jsou hlavními stesky ochablá a svraštělá kůže přední stěny břišní, rozsáhlé strie v okolí pupku a podbřišku s rozestupem přímých břišních svalů, při venter pendulus nacházíme vedle úporných zánětů a ekzémů pod kožními převisy i ortopedické, cévní a jiné komplikace. Úkolem plastického chirurga odstranit tyto vady, které mají své důsledky zdravotní i společenské. Abdominoplastika, zvláště po porodu, by měla být řešena spíše v nemocnicích, kde je zajištěna lepší pooperační péče s možnou úhradou zdravotními pojišťovnami. 

Pro soukromá zařízení je však více vhodná tzv. miniabdominoplastika, což je méně náročná korekce břišní stěny, při které odstraňujeme uvolněnou kůži pouze v podbřišku /dolní minabdominoplastika/ nebo naopak pouze v nadbřišku /horní miniabdominoplastika/. 

Výhodou miniabdominoplastiky je krátká doba operace /průměrně 35 minut/, minimalizace možných pooperačních komplikací, jednodenní hospitalizace, rychlá rekonvalescence a včasný návrat do zaměstnání. Je proto vhodná především pro soukromá zařízení, jak již bylo zmíněno.

Dolní miniabdominoplastika

Horní miniabdominoplastika

Kombinovaná horní a dolní miniabdominoplastika

Miniabdominoplastika

Dolní miniabdominoplastika je operace s mobilizací kůže od třísel k pupku a redukcí nadbytečné kůže pouze v podbřišku. Výsledná jizva je pouze horizontální.

 

Horní miniabdominoplastikou nazýváme výkon, při kterém uvolňujeme kůži od stěny břišní pouze v nadbřišku a to od pupku po oblouky žeber. Výslednou jizvu po redukci nadbytečné kůže orientujeme tak, aby byla uložena v podprsních rýhách.

Kombinovaná horní a dolní miniabdominoplastika vzniká spojením obou miniabdominoplastik. Při ní uvolňujeme prakticky celou stěnu břišní a její přednosti je kromě málo znatelných jizev i ponechaný pupek v původní poloze bez nutnosti jeho obříznutí.

 

Doba hospitalizace bývá 1 den, stehy jsou odstraňovány 17.-21. den. Rekonvalescence zde bývá podstatně kratší než u klasické abdominoplastiky, obvykle 3 – 4 týdny.

 

Moje průměrná doba operace:

dolní miniabdominoplastika: 35 minut                           

horní miniabdominoplastika: 50 minut

bottom of page