top of page

Zvětšení prsů - augmentace

Počet provedených operací: více než 700

Kritéria dobře provedené  operace:

  • dosažení tvaru a velikosti požadované pacientem, které jsou ve shodě s doporučením plastického chirurga a nekomplikovaný pooperační průběh

Zvětšení prsou augmentace
  • zvětšená prsa by měla mít po operaci vždy přirozený tvar i velikost a nikdy nepůsobit umělým dojmem u ženy stojící či ležící

  • pokud prsa určená ke zvětšení mají kvalitní kožní kryt i prsní žlázu a použité implantáty jsou přiměřené menší velikosti, potom lze protézy uložit nad svalem. Výhodou tohoto uložení je menší operační bolestivost a přirozený tvar prsů

  • obecně platí, že při použití příliš velkých až extrémních implantátů je procento pooperačních komplikací výrazně větší než u implantátů menších velikostí

  • u příliš tenké kůže nebo při použití implantátů větších je vhodnější uložení protéz pod velký prsní sval, který zamezí viditelnosti okrajů implantátů. Operační výkon je bolestivější a rekonvalescence delší. Nevýhodou také je, že prsa s implantáty uloženými pod svalem nemění svoji polohu u ženy stojící či ležící a také ani při pohybu.

Augmentace

Snad nejvíce ze všech vad prsů působí na ženu nedostatečný vývin prsní žlázy, ať již jednostranný nebo oboustranný. S podobnou ztrátou objemu prsu se setkáváme u větších poporodních změn prsů. V obou případech, pokud nedostatečný objem prsní žlázy není doprovázen přílišným povadnutím nebo poklesem prsu, lze velmi efektně korigovat tuto vadu pomocí silikonových implantátů neboli augmentací prsů. 


Zásadou by však mělo být, aby implantát doplnil, případně mírně zvětšil ztracený nebo vrozeně nevyvinutý objem prsu. Prs by měl vždy mít přiměřenou velikost a odpovídající tvar a neměl by nikdy působit dojmem prsu umělého. Touto zásadou se vždy řídím u všech žen, které se dostavily za účelem zvětšení prsu.  Zásadním cílem je pro mě přirozenost zvětšeného prsu a nepoznatelnost augmentace silikonovým implantátem.

Zvětšení prsu pomocí silikonových implantátů provádíme v celkové anestesii a operační přístup volíme nejčastěji z řezu vedeným v dolní polovině dvorce nebo méně často z podprsní rýhy, případně z podpažní jamky. Zde velmi záleží na velikosti implantátu a jeho tvaru, jaký přístup plastický chirurg si zvolí. Pokud se jedná o přístup kolem dvorce, ten zanechává jemné a málo viditelné jizvy a umožňuje i bezpečně zrakem zkontrolovat celou dutinu v prsu vytvořenou pro implantát. Samozřejmě s maximální šetrností ve vztahu k mléčné žláze.

Prsní implantáty vkládáme buď pod mléčnou žlázu nad sval, nebo pod velký prsní sval. Opět zde nejvíce záleží na velikosti implantátu a jeho tvaru, aby implantát byl co nejméně nápadný. Každý postup má své přednosti a záleží také na tradici pracoviště, které augmentace prsů provádí.

Stejně jako u všech kosmetických vad prsů musí i u augmentace prsů předcházet sonografické, případně mammologické vyšetření prsů. V pooperačním období je nutná každoroční sonografická kontrola za účelem vyšetření mléčné žlázy a implantátu, u žen starších potom i vyšetření mammografické.
 

 

Moje průměrná doba operace: vložení implantátů nad sval: 40 minut, pod sval: 45-50 minut

bottom of page