top of page

Korekce asymetrie prsou

Určitý stupeň asymetrie prsů je zcela normální a je doprovázejícím znakem každé ženy. Týká se nejen velikost prsů, ale také velikosti dvorců a asymetrie jejich uložení, stejně jako uložení podprsní rýhy a jiných asymetrií. Méně často se však setkáváme s výraznými asymetriemi prsů, ať již vrozenými či získanými. V extrémních případech může prs na jedné straně dosahovat až gigantických rozměrů, zatímco na druhé straně může být v podobě malého nevyvinutého terčíku. Obvykle však asymetrie prsů, i když jsou výrazné, nedosahují tohoto stupně.

Operace asymetrie prsů se řídí velikostí menšího prsu. Pokud je dostatečně velký a správně tvarovaný, zmenšíme prs větší. Při opačném nálezu doplníme prs silikonovým implantátem, případně zmenšíme příliš velký druhý prs.
 

Doba hospitalizace bývá 1-2 dny, rekonvalescence 3-4 týdny

bottom of page