top of page

Modelace povadlých prsů

Počet provedených operací: více než 500

Kritéria dobře provedené operace:

  • dosažení velikosti a tvaru prsů požadované pacientem, které jsou ve shodě s doporučením plastického chirurga a nekomplikovaný pooperační průběh

Modelace prsou
  • správné nové uložení dvorců v anatomické poloze

  • jemné pooperační jizvy (jen výjimečně z důvodu individuální odlišnosti hojení pacienta mohou vzniknout hrubší jizvy nebo také při snaze plastického chirurga o minimalizaci jizev s užitím nesprávné operační techniky)

 

Zvláštní postavení co do četnosti žádostí o úpravu prsů zaujímají pokleslá a ochablá prsa. U některých žen, především po opakovaných těhotenstvích nebo po velké redukci váhy, dochází k úbytku hmotnosti prsní žlázy a k poklesu prsu. Kůže prsu je relativně v nadbytku, mnohdy neesteticky volně visí a zbytek žlázy se na hrudní stěně sesune. Žena trpí pocitem méněcennosti, ztrácí sebevědomí, často bývá narušen i intimní vztah s partnerem.

Při operaci, která se provádí v celkové anestesii, získáváme prs mladistvě vyhlížející a budící dojem prsu většího. Někdy dokonce imitující augmentaci prsů implantáty. Modelace prsů je vždy velmi efektní a přináší uspokojení nejen pro pacientku, ale i pro operatéra. Rozhodující pro volbu operačního postupu a tím i pooperační jizvy je velikost a tvar prsu před operací. Jizvy po operaci s odstupem času však mohou být jen nepatrně viditelné a dojem s pooperačního výsledku to nikdy neovlivní.
 

Modelace prsou s implantáty

Kritéria dobře provedené operace:

  • dosažení tvaru a velikosti prsů požadované pacientem, které jsou ve shodě s doporučením plastického chirurga a nekomplikovaný pooperační průběh

  • správné uložení dvorců do anatomické polohy

  • jemné pooperační jizvy (užití nepříliš velkých implantátů, příznivá kvalita kůže a hojení, někdy i preference zvětšení modelovaných prsů v odstupu několika měsíců, kdy prs je stabilizován)

U malých a ochablých prsů můžeme pro malou pooperační velikost doplnit modelaci implantáty v jedné době nebo v odstupu několika měsíců.

Počet provedených modelací prsů - více než 500
 

bottom of page