top of page

Operace nosu rinoplastika

Počet provedených operací: více než 4 000

Kritéria dobře provedené operace:

  • subjektivní pozitivní hodnocení operace pacientem

  • pozitivní hodnocení výsledku operace širokým okolím (ve většině případů nezasvěcené okolí nepozná důvod nápadného zlepšení vzhledu)

Rinoplastika

  • dobře provedená rinoplastika přinese pacientovi tolik pozitivity, jako žádná jiná operace v estetické chirurgii

Několik slov k rinoplastice

U zkušeného plastického chirurga musí přinést operace nosu vždy pozitivní výsledek ve vztahu ke tvaru nosu, který byl před operací. Pokud tomu tak opakovaně není a jak jsem se již zmínil, rinoplastika je operací osudovou, plastický chirurg by měl přehodnotit dosažené výsledky své práce a operace nosu dále neprovádět.

Tvar nosu po provedené kompletní rinoplastice /korekce tvrdé a měkké části nosu/ zůstává v základních rysech takový, jaký je po prvním sejmutí sádry, to je v odstupu dvou týdnů po operaci  /rovný profil, deformace typu „skokanského můstku“ či „prasečího nosu“/ a v průběhu několika měsíců či let se nikdy nemění! Není možné to, co někdy tendenčně a zcela nesprávně uvádějí média, že nos se v odstupu pěti a více let u někoho „bortí“. Dovolil bych si to přirovnat k jakékoli jiné zlomenině, například zlomenině pažní kosti, která když sroste, svůj tvar nemění. Oddělené nosní kůstky srůstají v obličeji velmi rychle - na rozdíl od zlomenin jiných částí lidského těla- a stabilizují se  v novém a v pevném postavení v krátkém časovém období.

Stejně tak nemůže dojít k zakřivení operovaného nosu v odstupu několika let, pokud nebyl proveden chirurgický zásah na chrupavčité, resp.kostěné části nosní přepážky.

K určitým změnám ve tvaru nosu, které nesouvisí s jinak velmi dobře provedenou operací,může dojít během několika měsíců po rinoplastice.Tyto změny,které nejsou příliš časté, jsou podmíněny individuální odlišností hojení  pacientů nebo jinými faktory /zduřelý hrot nosu u silné a bohatě žlázkami protkané kůže hrotu,nebo u operace před dovršením osmnácti let věku, přetrvávající otoky kostěné části nosu apod./.Na základě mnohaletých zkušeností s operacemi nosu mohu zde připomenout i některá vlastní pozorování určitých změn ve tvaru nosu souvisejících s těhotenstvím nebo s většími změnami tělesné hmotnosti a to v odstupu i více let. Jsou to však příklady velmi vzácně se vyskytující.

Ani dýchání nemůže být operací nosu ovlivněno, pokud určité obtíže nebo změny na přepážce nosní nepředcházely vlastní operaci. Pooperační otoky nosní sliznice a to zvláště na alergickém podkladě  mohou vyvolat v těchto případech dýchací obtíže, které musí být řešeny na ORL pracovišti. Proto doporučuji vždy řešit výrazně vybočenou nosní přepážku doprovázející zhoršené dýchání ještě před kompletní rinoplastikou.

 

Žádné pooperační výsledky nebyly upravovány (korigovány) počítačovou technikou, s výjimkou vyvážení barev.

Rinoplastika

Mezi kosmetickými vadami zaujímají vady nosu výjimečné postavení. Nos je dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny jeho tvaru a velikosti mohou vyvolat škodolibou pozornost a posměch okolí a být příčinou velkých duševních útrap, a to nejen u lidí emočně labilních. Jen málokterý majitel nosu normálního co do tvaru a velikosti může pochopit člověka, kterému osud nadělil nos v některém směru extravagantní. 


Z mnohaleté klinické praxe mohu jednoznačně potvrdit, že žádný jiný zásah z oblasti estetické chirurgie nepřinese člověku tolik osobního prospěchu jako úspěšně provedená korekce esteticky nevyhovujícího nosu. Někdy je až neuvěřitelné, jaké šťastné emoční projevy doprovázejí první seznámení se s novým tvarem nosu po sejmutí přiložené sádry. Jak se dříve do sebe uzavřené mladé dívky při pravidelných pooperačních kontrolách neustále usmívají a dávají tak svoji radost otevřeně najevo. 

Korektivní operace kosmetických vad nosu patří v estetické chirurgii k nejobtížnějším, ale také k nejzodpovědnějším výkonům. Je to proto, že nos je uložen v centrální části obličeje a jakýkoli nepřiměřený nebo technicky nedobře provedený operační zákrok může být příčinou nejen velmi obtížně řešitelných pooperačních komplikací, ale také může způsobit narušení až ztrátu identity. Dalším důvodem náročnosti operace je bezpodmínečně nutná vysoká odborná zdatnost a zkušenost plastického chirurga a jeho estetické cítění. 

Operační postupy, které užíváme, se liší podle toho, zda při operaci provádíme kompletní rinoplastiku se zásahem do kostěné části nosu, nebo korigujeme pouze jeho měkkou část, tedy hrot nosu.

Kompletní rinoplastika představuje operační zákrok, při kterém zmenšujeme a zužujeme kostru nosu, včetně hřbetu a korigujeme i hrot nosu. Operaci provádíme v celkové anestezii, pokud se však jedná o korekci pouze hrotu nosu, tak zákrok je možné provést v místním znecitlivění bez nutnosti hospitalizace. Je nutné zde připomenout, že kompletní rinoplastika nikdy po operaci nebolí! Na konci operace přikládáme na korigovaný nos speciálně upravenou sádru a současně zavádíme do nosních dírek mastnou tamponádu, kterou odstraníme po dvou dnech, kdy pacient odchází domů. 

Sádru snímáme po dvou týdnech a operovaný si sádru přikládá na noc po dobu dalších 3 týdnů. Při sejmutí sádry poučíme pacienta také o masážích nosu. Otoky obličeje a víček po operaci bývají malé a je až neuvěřitelné, že v době sejmutí sádry více než z 90% nejsou na nose znatelné změny operačního zásahu. Je vhodné po operaci nejméně 3 týdny spát na zádech, sportovní aktivity jsou možné po 5 týdnech od operace.

Doba operace kompletní rinoplastiky závisí na složitosti korekce a obvykle, pokud se jedná o moje pacienty, trvá daleko pod jednu hodinu. Jestliže má pacient problémy před operací s dýcháním, je možné provést v průběhu operace tzv. septorinoplastiku s korekcí vychýlené nosní přepážky.

K určitým méně častým změnám ve tvaru nosu, které nesouvisí s jinak velmi dobře provedenou operací, může dojít během několika měsíců po rinoplastice. Tyto změny jsou podmíněny individuální odlišností hojení  pacientů nebo jinými faktory /zduřelý hrot nosu u silné a bohatě žlázkami protkané kůže hrotu, nebo u operace před dovršením osmnácti let věku, přetrvávající otoky kostěné části nosu apod./. Plastický chirurg by měl na tuto pravděpodobnost vždy upozornit, i když je skutečně výjimečná. Například u silné kůže nosního hrotu.
 

Moje průměrná doba kompletní rinoplastiky: 40 minut

Operace nosu

Měšťák, J., Požárová, V

bottom of page