Operace obličeje - FACELIFT

Počet provedených operací: více než 1000

Kritéria dobře provedené operace:

 

  • nekomplikovaný pooperační průběh podmíněný dobře volenou operační technikou (neporušené obličejové nervy, nenarušená výživa kůže, nepřítomnost krevních výronů, nevytažené ušní lalůčky, minimální viditelnost jizev, rychlá rekonvalescence)

  • omlazení se zachováním přirozeného vzhledu obličeje

 

  • pozitivní hodnocení okolím, aniž by byl zjištěn důvod tohoto omlazení

Operace obličeje facelift

Fotogalerie

Operace obliceje Facelift
Operace obliceje Facelift

Operace obliceje Facelift
Operace obliceje Facelift

Operace obliceje Facelift 4_1_v2
Operace obliceje Facelift 4_1_v2

Operace obliceje Facelift
Operace obliceje Facelift

1/3
Facelift operace c1
Facelift operace c2
Facelift operace c3
Facelift operace c4

Facelift

Operaci obličeje provádíme nejčastěji ve věku 50-60 let. Je to však velice individuální, protože rozhodující úlohu zde hraje genetická dispozice. Někdy odmítáme operaci u žen starších i 70 let, jindy neváháme operovat ve věku 35 let. Samozřejmě vliv na kůži obličeje má také životní styl a intenzita slunečního záření, kterému je obličej dlouhodobě vystaven. 


Operaci podstupují více ženy, méně často muži, u kterých jizvy jsou více viditelné a také vytažením kůže dochází u nich k posunu hranice vousů těsně k ušnímu boltci i za něj. Velmi důležité je přesné načasování operace, aby výsledek přinesl dlouhodobý efekt. Při správném načasování a dobrém provedení operace přetrvává příznivý stav obličeje nejméně 8 a více let. Opět zde záleží na genetické dispozici, kvalitě kůže a způsobu života. U některých žen je efekt operace i trvalý.


Předpokladem pro facelifting  je dobrý a stabilizovaný zdravotní stav a proto vlastnímu zákroku musí předcházet komplexní předoperační vyšetření. Nejméně 3 týdny před operací by také nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění, stejně jako by se neměl vyskytovat zánět kůže. Před operací je nutné vysadit léky zvyšující krvácivost /anopyrin, acylpyrin, antirevmatika aj./.


Operaci provádíme nejčastěji v kombinaci místního znecitlivění a nitrožilní anestézie /uvedení do stavu spánku/, která umožňuje absolutní nebolestivost výkonu. Po desinfekci obličeje a vlasaté části hlavy vedeme řez ze spánkové krajiny před boltec, kolem ušního lalůčku za boltec v místě jeho ohybové rýhy a asi v polovině boltce se řez stáčí do vlasů. Řez před boltcem můžeme vést také za jeho chrupavčitý výběžek /tzv. tragus/, aby jizva byla co nejméně nápadná. Poté uvolňujeme kůži tváří a krku a také vazivově svalový aparát /SMAS/ a odstraníme uvolněné přebytky obou vrstev v dostatečném a přiměřeném rozsahu. Následuje sešití hluboké vrstvy a potom kůže uvnitř kůže vedenými stehy, ve vlasech uzlovými. Po zavedení drénů přikládáme na obličej pevný elastický obvaz.
 

Hospitalizace bývá l-2 dny, během které odstraníme i drény. Obvaz po převazu ponecháme obvykle 5 dnů. Před odstraněním stehů /l0.-l4.den, pokud nejsou použity stehy vstřebatelné/ doporučujeme nejméně 2x si umýt vlasy. Po sejmutí obvazu je vhodné chránit si obličej šátkem nebo speciálním elastickým návlekem, který napomáhá konsolidaci tkání obličeje.


Otoky obličeje i víček v prvních pooperačních dnech patří k normálnímu pooperačnímu průběhu, stejně jako pocity tahu uvolněné kůže při pohybech hlavy. Porušení jemné dotykové citlivosti vymizí do několika týdnů. Líčení je možné již po odstranění stehů, barvení vlasů za 4-6 týdnů po operaci. Minimálně 2-3 měsíce je nutné chránit obličej před vystavováním prudkému slunci.


Pro lepší pooperační výsledek doporučujeme zvláště u silnějších žen přiměřenou redukci váhy před operací a v době rekonvalescence, při odeznívání otoku, opět mírný váhový přírůstek. Postupná větší fyzická zátěž je možná za 4-6 týdnů po operaci.


Důležitou roli z hlediska výsledku operace hraje zkušenost plastického chirurga a jeho manuální zručnost. Měla by být upřednostňována co nejjednodušší operace, krátce trvající s výborným výsledkem a bez komplikací.

 

Moje průměrná doba operace: 1 hod. 20 min - 1 hod. 40 min.

kresba facelift

Na obrázku je vidět schéma operace - červeně je vyznačen průběh řezu a zároveň výsledné jizvy, šrafovaně je vyznačen rozsah odstranění přebytečné kůže.

Facelifting obličeje