top of page

Operace obličeje - FACELIFT

Počet provedených operací: více než 1000

Kritéria dobře provedené operace:

 

  • nekomplikovaný pooperační průběh podmíněný dobře volenou operační technikou (neporušené obličejové nervy, nenarušená výživa kůže, nepřítomnost krevních výronů, nevytažené ušní lalůčky, minimální viditelnost jizev, rychlá rekonvalescence)

  • omlazení se zachováním přirozeného vzhledu obličeje

 

  • pozitivní hodnocení okolím, aniž by byl zjištěn důvod tohoto omlazení

Operace obličeje facelift

Fotogalerie

Facelift operace c1
Facelift operace c2
Facelift operace c3
Facelift operace c4

Facelift

Operaci obličeje provádíme nejčastěji ve věku 50-60 let. Je to však velice individuální, protože rozhodující úlohu zde hraje genetická dispozice. Někdy odmítáme operaci u žen starších i 70 let, jindy neváháme operovat ve věku 35 let. Samozřejmě vliv na kůži obličeje má také životní styl a intenzita slunečního záření, kterému je obličej dlouhodobě vystaven. 


Operaci podstupují více ženy, méně často muži, u kterých jizvy jsou více viditelné a také vytažením kůže dochází u nich k posunu hranice vousů těsně k ušnímu boltci i za něj. Velmi důležité je přesné načasování operace, aby výsledek přinesl dlouhodobý efekt. Při správném načasování a dobrém provedení operace přetrvává příznivý stav obličeje nejméně 8 a více let. Opět zde záleží na genetické dispozici, kvalitě kůže a způsobu života. U některých žen je efekt operace i trvalý.


Předpokladem pro facelifting  je dobrý a stabilizovaný zdravotní stav a proto vlastnímu zákroku musí předcházet komplexní předoperační vyšetření. Nejméně 3 týdny před operací by také nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění, stejně jako by se neměl vyskytovat zánět kůže. Před operací je nutné vysadit léky zvyšující krvácivost /anopyrin, acylpyrin, antirevmatika aj./.


Operaci provádíme nejčastěji v kombinaci místního znecitlivění a nitrožilní anestézie /uvedení do stavu spánku/, která umožňuje absolutní nebolestivost výkonu. Po desinfekci obličeje a vlasaté části hlavy vedeme řez ze spánkové krajiny před boltec, kolem ušního lalůčku za boltec v místě jeho ohybové rýhy a asi v polovině boltce se řez stáčí do vlasů. Řez před boltcem můžeme vést také za jeho chrupavčitý výběžek /tzv. tragus/, aby jizva byla co nejméně nápadná. Poté uvolňujeme kůži tváří a krku a také vazivově svalový aparát /SMAS/ a odstraníme uvolněné přebytky obou vrstev v dostatečném a přiměřeném rozsahu. Následuje sešití hluboké vrstvy a potom kůže uvnitř kůže vedenými stehy, ve vlasech uzlovými. Po zavedení drénů přikládáme na obličej pevný elastický obvaz.
 

Hospitalizace bývá l-2 dny, během které odstraníme i drény. Obvaz po převazu ponecháme obvykle 5 dnů. Před odstraněním stehů /l0.-l4.den, pokud nejsou použity stehy vstřebatelné/ doporučujeme nejméně 2x si umýt vlasy. Po sejmutí obvazu je vhodné chránit si obličej šátkem nebo speciálním elastickým návlekem, který napomáhá konsolidaci tkání obličeje.


Otoky obličeje i víček v prvních pooperačních dnech patří k normálnímu pooperačnímu průběhu, stejně jako pocity tahu uvolněné kůže při pohybech hlavy. Porušení jemné dotykové citlivosti vymizí do několika týdnů. Líčení je možné již po odstranění stehů, barvení vlasů za 4-6 týdnů po operaci. Minimálně 2-3 měsíce je nutné chránit obličej před vystavováním prudkému slunci.


Pro lepší pooperační výsledek doporučujeme zvláště u silnějších žen přiměřenou redukci váhy před operací a v době rekonvalescence, při odeznívání otoku, opět mírný váhový přírůstek. Postupná větší fyzická zátěž je možná za 4-6 týdnů po operaci.


Důležitou roli z hlediska výsledku operace hraje zkušenost plastického chirurga a jeho manuální zručnost. Měla by být upřednostňována co nejjednodušší operace, krátce trvající s výborným výsledkem a bez komplikací.

 

Moje průměrná doba operace: 1 hod. 20 min - 1 hod. 40 min.

kresba facelift

Na obrázku je vidět schéma operace - červeně je vyznačen průběh řezu a zároveň výsledné jizvy, šrafovaně je vyznačen rozsah odstranění přebytečné kůže.

Facelifting obličeje

bottom of page